หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่เดินทางมาศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
คดีคุ้มครองผู้บริโภค  
การเป็นพยานศาล  
คำเตือน..!!  
ผู้ดูแลระบบ 

 

 ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
แบบหนังสือมอบอำนาจ กยศ   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 86 )
แบบหนังสือมอบอำนาจทั่วไป   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 27 )
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ   14 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 148 )
ประกาศศาล จ.กำแพงเพชร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ   19 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 144 )
ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่าสถานที่โรงอาหารฯ   19 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 80 )
แบบตอบรับการส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ปี 56   29 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 65 )
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   25 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 76 )
ประกาศฯ ผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการประชาชน   27 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 77 )
เอกสารประกอบฯโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักอาศัยฯ   20 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 58 )
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 40 หน่วย   16 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 87 )
ศาล จ.กำแพงเพชร ประกาศการเช่าพื้นที่สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร   8 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 89 )
ศาล จ.กำแพงเพชร สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการประชาชนฯ   23 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 79 )
เชิญร่วมสมทบทุนสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป   14 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 67 )
ประกาศฯ ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต่อราชการ   14 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 268 )
ศาล จ.กำแพงเพชร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ   8 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 320 )
ประกาศฯ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ   22 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 285 )
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย   23 ก.พ. 2554 ( อ่าน : 318 )
การจัดการมรดก   23 ก.พ. 2554 ( อ่าน : 457 )
ประกาศ เปิดซองสอบราคาเช่าสถานที่โรงอาหาร   30 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 31 )
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ   20 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 47 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมฯ   17 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 37 )
ศาล จ.กำแพงเพชร ขายทอดตลาดพัสุดที่หมดความจำเป็นต่อราชการ   14 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 57 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการสมานฉันท์ทั่วทุกถิ่นไทย
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการสมานฉันท์ทั่วทุกถิ่นไทย
  :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรม
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรม"จิบกาแฟ แชร์ความคิด" กำแพงเพชร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗
  :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6
  :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกสู่ชุมชน
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกสู่ชุมชน
  :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ตารางแสดงวงเงิน และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ตารางแสดงวงเงิน และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)