ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
จ้างเหมา/สอบราคา/ ประกวดราคา/ขายทอดตลาด/จัดซื้อจัดจ้าง/งบประมาณ
 1. เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ เครื่องปรับอากาศแยกส่วนฯ
 2. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารจังหวัดกำแพงเพชรฯ พ.ศ.2560
 3. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ เครื่องปรับอากาศฯ
 4. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ ที่นอนขนาด 6 ฟุต
 5. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 58 รายการ ครั้งที่ 2/2559
 6. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 7. ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยฯ
 8. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 9. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 10. เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ ที่นอนขนาด 6 ฟุต จำนวน 6 ชุด
รับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อ/ยกเลิกรายชื่อ
 1. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์
 2. การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยฺุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

71

เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร  ให้การต้อนรับนายสุรพล  สนธยานนท์อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 23
ผบ.1344/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1351/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1352/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1366/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1367/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1370/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1381/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1640/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1641/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1642/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1643/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1644/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1645/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1646/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1647/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
พ.334/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.344/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
พ.345/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
พ.346/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ
เวลา 9.00 น.
พ.347/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
ร.บ.1/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
ร.บ.2/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
อ.939/61
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.