หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 43
อ.1545/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1635/58
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1812/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1824/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1834/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1980/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.287/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.324/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.634/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.73/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1273/59
นัดฟังผลการเจรจาหรือนัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.739/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1287/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7.
ผบ.1288/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7.
ผบ.1379/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2.
ผบ.1529/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2.
ผบ.1530/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2.
ผบ.1531/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2.
ผบ.1532/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2.
ผบ.1573/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7.
ผบ.1574/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7.
พ.392/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7.
พ.393/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7.
พ.419/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2.
พ.420/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2.
อ.1449/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1980/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.282/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.287/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2870/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.324/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3980/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.402/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.634/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ขค.5/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.564/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.595/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.599/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.846/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.73/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ22/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1531/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3228/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)