หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่เดินทางมาศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
คดีคุ้มครองผู้บริโภค  
การเป็นพยานศาล  
คำเตือน..!!  
ผู้ดูแลระบบ 

 

 ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
แบบหนังสือมอบอำนาจ กยศ   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 92 )
แบบหนังสือมอบอำนาจทั่วไป   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 31 )
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ   14 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 151 )
ประกาศศาล จ.กำแพงเพชร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ   19 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 147 )
ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่าสถานที่โรงอาหารฯ   19 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 82 )
แบบตอบรับการส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ปี 56   29 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 65 )
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   25 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 76 )
ประกาศฯ ผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการประชาชน   27 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 78 )
เอกสารประกอบฯโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักอาศัยฯ   20 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 58 )
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 40 หน่วย   16 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 87 )
ศาล จ.กำแพงเพชร ประกาศการเช่าพื้นที่สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร   8 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 90 )
ศาล จ.กำแพงเพชร สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการประชาชนฯ   23 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 79 )
เชิญร่วมสมทบทุนสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป   14 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 67 )
ประกาศฯ ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต่อราชการ   14 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 271 )
ศาล จ.กำแพงเพชร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ   8 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 320 )
ประกาศฯ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ   22 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 286 )
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย   23 ก.พ. 2554 ( อ่าน : 319 )
การจัดการมรดก   23 ก.พ. 2554 ( อ่าน : 460 )
ประกาศ เปิดซองสอบราคาเช่าสถานที่โรงอาหาร   30 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 32 )
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ   20 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 47 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมฯ   17 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 37 )
ศาล จ.กำแพงเพชร ขายทอดตลาดพัสุดที่หมดความจำเป็นต่อราชการ   14 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 57 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่เหล่ากาชาด
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่เหล่ากาชาด
  :: วันที่ 2 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่นางนุชจรี แสงนาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่นางนุชจรี แสงนาค
  :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่นางสาวฐิตาพร มัทธะวะสูตร์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่นางสาวฐิตาพร มัทธะวะสูตร์
  :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร
  :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง" ประจำปี 2557
  :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสารไทย
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสารไทย
  :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)