ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
จ้างเหมา/สอบราคา/ ประกวดราคา/ขายทอดตลาด/จัดซื้อจัดจ้าง/งบประมาณ
  1. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารจังหวัดกำแพงเพชรฯ พ.ศ.2560
  2. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 58 รายการ ครั้งที่ 2/2559
  3. ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยฯ
  4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  5. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อ/ยกเลิกรายชื่อ
  1. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์
  2. การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยฺุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายสุรเดช  ชมเกล็ดแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
อ.1338/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1512/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2118/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.729/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.971/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.998/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1338/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1512/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2118/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.998/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.729/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.971/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)