ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
จ้างเหมา/สอบราคา/ ประกวดราคา/ขายทอดตลาด/จัดซื้อจัดจ้าง/งบประมาณ
 1. เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ เครื่องปรับอากาศแยกส่วนฯ
 2. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารจังหวัดกำแพงเพชรฯ พ.ศ.2560
 3. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ เครื่องปรับอากาศฯ
 4. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ ที่นอนขนาด 6 ฟุต
 5. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 58 รายการ ครั้งที่ 2/2559
 6. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 7. ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยฯ
 8. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 9. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 10. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 11. เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ ที่นอนขนาด 6 ฟุต จำนวน 6 ชุด
 12. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 13. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชรฯ
 14. เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชรฯ
 15. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเราคาจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันฯ
รับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อ/ยกเลิกรายชื่อ
 1. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์
 2. การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยฺุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายชัยชะรัตน์ ชูแก้ว        ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-          มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน(ริมปิง) เวลา ๐๘๓๐น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-           มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เวลา ๑๘.๓๐ น. นายชัยชะรัตน์ ชูแก้ว  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายบุญทวี  เปรมปิยะกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ  ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน(ริมปิง)
อ่านข่าว