จำนวนข่าวทั้งหมด 450
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
๒.	ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเปิดซุ้มไม้ดอกไม้ประดับ
๒. ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเปิดซุ้มไม้ดอกไม้ประดับ
  :: ข่าวที่ 1012   :: วันที่ 27 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
๑.	ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานจิบกาแฟแชร์ความคิดครั้งที่ ๒๘
๑. ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานจิบกาแฟแชร์ความคิดครั้งที่ ๒๘
  :: ข่าวที่ 1011   :: วันที่ 27 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 1010   :: วันที่ 23 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 1009   :: วันที่ 18 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมโครงการ “ยิ้มต้อนรับ...ให้บริการด้วยใจ”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมโครงการ “ยิ้มต้อนรับ...ให้บริการด้วยใจ”
  :: ข่าวที่ 1008   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานศาลจังหวัดกำแพงเพชร
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 1007   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
  :: ข่าวที่ 1006   :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมชมขบวนแห่นบพระและพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมชมขบวนแห่นบพระและพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1005   :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงานฯ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงานฯ
  :: ข่าวที่ 1004   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 1003   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมด้านการงบประมาณและการวางแผน
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมด้านการงบประมาณและการวางแผน
  :: ข่าวที่ 1002   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 95 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานจิบกาแฟแชร์ความคิด ครั้งที่ ๒๗
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานจิบกาแฟแชร์ความคิด ครั้งที่ ๒๗
  :: ข่าวที่ 1001   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชรให้การปฐมนิเทศข้าราชการที่ย้ายมารับราชการใหม่
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชรให้การปฐมนิเทศข้าราชการที่ย้ายมารับราชการใหม่
  :: ข่าวที่ 1000   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 130 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรม “การใช้งานโปรแกรม TOT e-Conference”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรม “การใช้งานโปรแกรม TOT e-Conference”
  :: ข่าวที่ 999   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 102 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานรัฐพิธี
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานรัฐพิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
  :: ข่าวที่ 998   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 104 )
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นิติกร)   
  :: ข่าวที่ 997   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 217 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนิติกร   
  :: ข่าวที่ 996   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 173 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานเลี้ยงส่งนายกิตติพงษ์ ภครุจิกุล ฯ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการฯ
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานเลี้ยงส่งนายกิตติพงษ์ ภครุจิกุล ฯ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการฯ
  :: ข่าวที่ 995   :: วันที่ 13 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 193 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปศึกษาดูงานศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปศึกษาดูงานศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 994   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 161 )
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรและคณะเข้าอวยพรและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรและคณะเข้าอวยพรและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 993   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 96 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |