จำนวนข่าวทั้งหมด 442
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงานฯ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงานฯ
  :: ข่าวที่ 1004   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 1003   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมด้านการงบประมาณและการวางแผน
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมด้านการงบประมาณและการวางแผน
  :: ข่าวที่ 1002   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานจิบกาแฟแชร์ความคิด ครั้งที่ ๒๗
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานจิบกาแฟแชร์ความคิด ครั้งที่ ๒๗
  :: ข่าวที่ 1001   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชรให้การปฐมนิเทศข้าราชการที่ย้ายมารับราชการใหม่
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชรให้การปฐมนิเทศข้าราชการที่ย้ายมารับราชการใหม่
  :: ข่าวที่ 1000   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 113 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรม “การใช้งานโปรแกรม TOT e-Conference”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรม “การใช้งานโปรแกรม TOT e-Conference”
  :: ข่าวที่ 999   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานรัฐพิธี
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานรัฐพิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
  :: ข่าวที่ 998   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 96 )
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นิติกร)   
  :: ข่าวที่ 997   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 174 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนิติกร   
  :: ข่าวที่ 996   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 166 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานเลี้ยงส่งนายกิตติพงษ์ ภครุจิกุล ฯ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการฯ
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานเลี้ยงส่งนายกิตติพงษ์ ภครุจิกุล ฯ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการฯ
  :: ข่าวที่ 995   :: วันที่ 13 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 176 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปศึกษาดูงานศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปศึกษาดูงานศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 994   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 150 )
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรและคณะเข้าอวยพรและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรและคณะเข้าอวยพรและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 993   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 92 )
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและคณะเข้าอวยพรและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและคณะเข้าอวยพรและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 992   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 101 )
ศาล จ.กำแพงเพชร ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ   
  :: ข่าวที่ 991   :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 150 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯตำแหน่งนิติกร(ลูกจ้างชั่วคราว)   
  :: ข่าวที่ 990   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 336 )
คณะข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเข้าอวยพรและมอบกระเช้าแด่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร
คณะข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเข้าอวยพรและมอบกระเช้าแด่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 989   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเข้าอวยพรและมอบกระเช้าแด่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเข้าอวยพรและมอบกระเช้าแด่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 988   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  :: ข่าวที่ 987   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 137 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงาน
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงาน "วันพ่อแห่งชาติ"
  :: ข่าวที่ 986   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมมารดานางนันตรี ป้อมภา  พร้อมมอบเงินสวัสดิการฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมมารดานางนันตรี ป้อมภา พร้อมมอบเงินสวัสดิการฯ
  :: ข่าวที่ 985   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 121 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |