จำนวนข่าวทั้งหมด 437
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรม “การใช้งานโปรแกรม TOT e-Conference”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรม “การใช้งานโปรแกรม TOT e-Conference”
  :: ข่าวที่ 999   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานรัฐพิธี
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานรัฐพิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
  :: ข่าวที่ 998   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นิติกร)   
  :: ข่าวที่ 997   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนิติกร   
  :: ข่าวที่ 996   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 109 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานเลี้ยงส่งนายกิตติพงษ์ ภครุจิกุล ฯ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการฯ
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานเลี้ยงส่งนายกิตติพงษ์ ภครุจิกุล ฯ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการฯ
  :: ข่าวที่ 995   :: วันที่ 13 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปศึกษาดูงานศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปศึกษาดูงานศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 994   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 103 )
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรและคณะเข้าอวยพรและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรและคณะเข้าอวยพรและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 993   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและคณะเข้าอวยพรและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและคณะเข้าอวยพรและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 992   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ศาล จ.กำแพงเพชร ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ   
  :: ข่าวที่ 991   :: วันที่ 7 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯตำแหน่งนิติกร(ลูกจ้างชั่วคราว)   
  :: ข่าวที่ 990   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 324 )
คณะข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเข้าอวยพรและมอบกระเช้าแด่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร
คณะข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเข้าอวยพรและมอบกระเช้าแด่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 989   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเข้าอวยพรและมอบกระเช้าแด่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเข้าอวยพรและมอบกระเช้าแด่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 988   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  :: ข่าวที่ 987   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 125 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงาน
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงาน "วันพ่อแห่งชาติ"
  :: ข่าวที่ 986   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมมารดานางนันตรี ป้อมภา  พร้อมมอบเงินสวัสดิการฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมมารดานางนันตรี ป้อมภา พร้อมมอบเงินสวัสดิการฯ
  :: ข่าวที่ 985   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
  :: ข่าวที่ 984   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 114 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเสื้อเหลืองแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเสื้อเหลืองแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร   
  :: ข่าวที่ 983   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๕๗”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๕๗”   
  :: ข่าวที่ 982   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   
  :: ข่าวที่ 981   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ”   
  :: ข่าวที่ 980   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |