จำนวนข่าวทั้งหมด 413
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี   วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 975   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดานายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดานายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาฯ   
  :: ข่าวที่ 974   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีใบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงาน ฯ เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีใบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงาน ฯ เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 973   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศ   
  :: ข่าวที่ 972   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เดินทางตรวจราชการศาล จังหวัดกำแพงเพชร
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เดินทางตรวจราชการศาล จังหวัดกำแพงเพชร   
  :: ข่าวที่ 970   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรรมศพมารดานายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพ
พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรรมศพมารดานายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพ
  :: ข่าวที่ 968   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีรดน้ำศพมารดานายกมล คำเพ็ญ  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีรดน้ำศพมารดานายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาฯ   
  :: ข่าวที่ 967   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชรเข้ารายงานตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด กำแพงเพชร เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชรเข้ารายงานตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด กำแพงเพชร เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการใหม่   
  :: ข่าวที่ 966   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่เหล่ากาชาด
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่เหล่ากาชาด
  :: ข่าวที่ 965   :: วันที่ 2 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่นางนุชจรี แสงนาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่นางนุชจรี แสงนาค   
  :: ข่าวที่ 964   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่นางสาวฐิตาพร มัทธะวะสูตร์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่นางสาวฐิตาพร มัทธะวะสูตร์   
  :: ข่าวที่ 963   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร   
  :: ข่าวที่ 962   :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง" ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 961   :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสารไทย
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสารไทย   
  :: ข่าวที่ 960   :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรรับมอบบ่อน้ำบาดาลจากสำนักทรัพยากรน้ำเขต 7 กำแพงเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรรับมอบบ่อน้ำบาดาลจากสำนักทรัพยากรน้ำเขต 7 กำแพงเพชร   
  :: ข่าวที่ 959   :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร   
  :: ข่าวที่ 958   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 89 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการสมานฉันท์ทั่วทุกถิ่นไทย
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการสมานฉันท์ทั่วทุกถิ่นไทย   
  :: ข่าวที่ 957   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรม
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรม"จิบกาแฟ แชร์ความคิด" กำแพงเพชร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 955   :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6   
  :: ข่าวที่ 954   :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกสู่ชุมชน
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกสู่ชุมชน
  :: ข่าวที่ 952   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |