จำนวนข่าวทั้งหมด 475
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัด “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัด “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 1040   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ ๑๐๐
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ ๑๐๐
  :: ข่าวที่ 1039   :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”
  :: ข่าวที่ 1038   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการ “อบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการ “อบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น”
  :: ข่าวที่ 1037   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
นายวุฒินัย วงศ์ฟัก อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการศาลจังหวัดกำแพงเพชร
นายวุฒินัย วงศ์ฟัก อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 1036   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ข้อหารือเกี่ยวกับเครื่องแบบข้าราชการตุลาการและการแต่งเครื่องแบบข้าราชการตุลาการ   
  :: ข่าวที่ 1035   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ   
  :: ข่าวที่ 1034   :: วันที่ 26 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 159 )
นายชาติชาย  กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และคณะฯ เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และคัด
นายชาติชาย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และคณะฯ เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และคัด
  :: ข่าวที่ 1033   :: วันที่ 19 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 129 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ
  :: ข่าวที่ 1032   :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันฉัตรมงคล"
  :: ข่าวที่ 1031   :: วันที่ 8 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ
  :: ข่าวที่ 1030   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
  :: ข่าวที่ 1029   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 96 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 1027   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 103 )
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฯอาคารศาล จ.กำแพงเพชร   
  :: ข่าวที่ 1024   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1023   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
๒.	ข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร
๒. ข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 1022   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 74 )
๑.	ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด กำแพงเพชร
๑. ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด กำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 1021   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 123 )
๒.	ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
๒. ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
  :: ข่าวที่ 1020   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 116 )
๑.	ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานสรงน้ำและเปลี่ยนอังสะพระภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์  พระพุทธรูปประจำลานรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน และพระประทานพร
๑. ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานสรงน้ำและเปลี่ยนอังสะพระภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ พระพุทธรูปประจำลานรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน และพระประทานพร
  :: ข่าวที่ 1019   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
๒.	คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าแนะนำตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
๒. คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าแนะนำตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 1018   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |