จำนวนข่าวทั้งหมด 492
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
  :: ข่าวที่ 1059   :: วันที่ 27 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง  เดินทางมานิเทศงานศาลจังหวัดกำแพงเพชร
นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง เดินทางมานิเทศงานศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 1058   :: วันที่ 20 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 1057   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามง
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามง
  :: ข่าวที่ 1056   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีลงนามถวาย พระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉล
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีลงนามถวาย พระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉล
  :: ข่าวที่ 1055   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมห
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมห
  :: ข่าวที่ 1054   :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ศาล จ.กำแพงเพชรสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน
ศาล จ.กำแพงเพชรสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน   
  :: ข่าวที่ 1053   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันรพีประจำปี ๒๕๕๘”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันรพีประจำปี ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 1051   :: วันที่ 10 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้าย
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้าย
  :: ข่าวที่ 1050   :: วันที่ 29 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 1049   :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เ
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เ
  :: ข่าวที่ 1048   :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: ข่าวที่ 1047   :: วันที่ 27 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
  :: ข่าวที่ 1046   :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ศาล จ.กำแพงเพชรสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศฯ   
  :: ข่าวที่ 1044   :: วันที่ 17 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง “การพิจารณาคดีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคดีความตามกฎหมายอาญา”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง “การพิจารณาคดีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคดีความตามกฎหมายอาญา”
  :: ข่าวที่ 1043   :: วันที่ 8 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (แบบทั่วไป)   
  :: ข่าวที่ 1042   :: วันที่ 7 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (กยศ.)   
  :: ข่าวที่ 1041   :: วันที่ 7 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัด “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัด “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 1040   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ ๑๐๐
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ ๑๐๐
  :: ข่าวที่ 1039   :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”
  :: ข่าวที่ 1038   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |