จำนวนข่าวทั้งหมด 424
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงาน
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงาน "วันพ่อแห่งชาติ"
  :: ข่าวที่ 986   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมมารดานางนันตรี ป้อมภา  พร้อมมอบเงินสวัสดิการฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมมารดานางนันตรี ป้อมภา พร้อมมอบเงินสวัสดิการฯ
  :: ข่าวที่ 985   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
  :: ข่าวที่ 984   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเสื้อเหลืองแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเสื้อเหลืองแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร   
  :: ข่าวที่ 983   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๕๗”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๕๗”   
  :: ข่าวที่ 982   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   
  :: ข่าวที่ 981   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ”   
  :: ข่าวที่ 980   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชรเนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ใหม่
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชรเนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ใหม่   
  :: ข่าวที่ 979   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาล จ.กำแพงเพชร ประกาศรับสมัครนิติกร (ลูกจ้างชั่วคราว)   
  :: ข่าวที่ 978   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1052 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ "อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"   
  :: ข่าวที่ 977   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมพลฯสมาน แย้มกมล พร้อมมอบเงินสวัสดิการฯ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมพลฯสมาน แย้มกมล พร้อมมอบเงินสวัสดิการฯ   
  :: ข่าวที่ 976   :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี   วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 975   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดานายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดานายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาฯ   
  :: ข่าวที่ 974   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีใบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงาน ฯ เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีใบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงาน ฯ เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 973   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศ   
  :: ข่าวที่ 972   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เดินทางตรวจราชการศาล จังหวัดกำแพงเพชร
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เดินทางตรวจราชการศาล จังหวัดกำแพงเพชร   
  :: ข่าวที่ 970   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรรมศพมารดานายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพ
พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรรมศพมารดานายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพ
  :: ข่าวที่ 968   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีรดน้ำศพมารดานายกมล คำเพ็ญ  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีรดน้ำศพมารดานายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาฯ   
  :: ข่าวที่ 967   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชรเข้ารายงานตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด กำแพงเพชร เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชรเข้ารายงานตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด กำแพงเพชร เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการใหม่   
  :: ข่าวที่ 966   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่เหล่ากาชาด
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่เหล่ากาชาด
  :: ข่าวที่ 965   :: วันที่ 2 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |