จำนวนข่าวทั้งหมด 484
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้าย
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้าย
  :: ข่าวที่ 1050   :: วันที่ 29 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 1049   :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เ
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เ
  :: ข่าวที่ 1048   :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: ข่าวที่ 1047   :: วันที่ 27 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
  :: ข่าวที่ 1046   :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาล จ.กำแพงเพชรสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศฯ   
  :: ข่าวที่ 1044   :: วันที่ 17 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง “การพิจารณาคดีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคดีความตามกฎหมายอาญา”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง “การพิจารณาคดีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคดีความตามกฎหมายอาญา”
  :: ข่าวที่ 1043   :: วันที่ 8 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (แบบทั่วไป)   
  :: ข่าวที่ 1042   :: วันที่ 7 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (กยศ.)   
  :: ข่าวที่ 1041   :: วันที่ 7 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัด “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัด “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 1040   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ ๑๐๐
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ ๑๐๐
  :: ข่าวที่ 1039   :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”
  :: ข่าวที่ 1038   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการ “อบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น”
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการ “อบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น”
  :: ข่าวที่ 1037   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
นายวุฒินัย วงศ์ฟัก อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการศาลจังหวัดกำแพงเพชร
นายวุฒินัย วงศ์ฟัก อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการศาลจังหวัดกำแพงเพชร
  :: ข่าวที่ 1036   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
ข้อหารือเกี่ยวกับเครื่องแบบข้าราชการตุลาการและการแต่งเครื่องแบบข้าราชการตุลาการ   
  :: ข่าวที่ 1035   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ   
  :: ข่าวที่ 1034   :: วันที่ 26 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 176 )
นายชาติชาย  กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และคณะฯ เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และคัด
นายชาติชาย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และคณะฯ เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และคัด
  :: ข่าวที่ 1033   :: วันที่ 19 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 140 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ
  :: ข่าวที่ 1032   :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันฉัตรมงคล"
  :: ข่าวที่ 1031   :: วันที่ 8 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ
  :: ข่าวที่ 1030   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 86 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |