จำนวนข่าวทั้งหมด 398
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรมอบเงินสวัสดิการแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร   
  :: ข่าวที่ 958   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการสมานฉันท์ทั่วทุกถิ่นไทย
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการสมานฉันท์ทั่วทุกถิ่นไทย   
  :: ข่าวที่ 957   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรม
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรม"จิบกาแฟ แชร์ความคิด" กำแพงเพชร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 955   :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6   
  :: ข่าวที่ 954   :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกสู่ชุมชน
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกสู่ชุมชน
  :: ข่าวที่ 952   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ตารางแสดงวงเงิน และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ตารางแสดงวงเงิน และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   
  :: ข่าวที่ 950   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารฯ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารฯ   
  :: ข่าวที่ 949   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิประโยชน์ของประชาชน   
  :: ข่าวที่ 948   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับนางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกา และคณะฯ
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับนางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกา และคณะฯ   
  :: ข่าวที่ 947   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 91 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 946   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
กิจกรรมวันรพีประจำปี 2557
กิจกรรมวันรพีประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 945   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมโครงการ พ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมโครงการ พ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ   
  :: ข่าวที่ 944   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ความคิด
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ความคิด   
  :: ข่าวที่ 943   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
ศาลจังหวัดกำแพงเพชรและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย   
  :: ข่าวที่ 942   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี   
  :: ข่าวที่ 941   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
  :: ข่าวที่ 940   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ย"   
  :: ข่าวที่ 939   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
แบบหนังสือมอบอำนาจ กยศ   
  :: ข่าวที่ 938   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
แบบหนังสือมอบอำนาจทั่วไป   
  :: ข่าวที่ 937   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานกีฬา ณ เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานกีฬา ณ เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร   
  :: ข่าวที่ 936   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |