ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ พ..2559 ครั้งที่ 3


เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ..2559 ครั้งที่ 3


เอกสารแนบ