ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมใส่เสื้อสีฟ้าประดับตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ทุกวันพุธตลอดเดือนสิงหาคม 2559

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมใส่เสื้อสีฟ้าประดับตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ทุกวันพุธตลอดเดือนสิงหาคม 2559


เอกสารแนบ