ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดและร่วมเป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่ความรู้การปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันแก่ประชาชน ครั้งที่ ๒

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดและร่วมเป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่ความรู้การปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันแก่ประชาชน ครั้งที่ ๒


เอกสารแนบ