ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดและร่วมเป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดและร่วมเป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


เอกสารแนบ