ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานแก่ผู้รับบริการในความดูแลของกรมคุมประพฤติ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานแก่ผู้รับบริการในความดูแลของกรมคุมประพฤติ


เอกสารแนบ