ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้น

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้น


เอกสารแนบ