ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรและนายมงคล ภูฆัง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาทั่วไป และข้อพิพาททางคดีที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้และใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรและนายมงคล ภูฆัง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาทั่วไป และข้อพิพาททางคดีที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้และใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรและนายมงคล ภูฆัง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาทั่วไป และข้อพิพาททางคดีที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้และใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ