ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ณ โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ