ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นางสาวลักษณี พงศ์สุภา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร ย้ายไปรับราชการเป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นางสาวลักษณี พงศ์สุภา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร ย้ายไปรับราชการเป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นางสาวลักษณี พงศ์สุภา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร ย้ายไปรับราชการเป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมพีพาราไดซ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ