ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต, พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในงาน วันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต, พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในงาน วันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต, พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในงาน "วันตำรวจ" ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ