ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ประกาศศาลจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เอกสารแนบ