ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายธวัชชัย  พานิชย์สกุลชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ