ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายธวัชชัย  พานิชย์สกุลชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร  และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นต้นในศาลจังหวัดกำแพงเพชร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการและข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐


เอกสารแนบ