ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ "ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙"

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ "ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙"
เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ศาลจังหวัดกำแพงเพชร  จัดโครงการ “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙” โดยมี นายธวัชชัย  พานิชย์สกุลชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการ ข้าราชการและลูกจ้างของศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าห้องไกล่เกลี่ย ชั้น ๑  ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ