ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕  พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นายธวัชชัย  พานิชย์สกุลชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้า       ศาลจังหวัดกำแพงเพชร  มอบหมายให้นายวันรพ  ธรรมยศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล            จังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และถวายพระพร      ชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา       ๘๕  พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ พระอุโบสถ วัดคูยาง(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ