ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน ให้ไปบานพร้อมกันในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธวัชชัย  พานิชย์สกุลชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่  เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน ให้ไปบานพร้อมกันในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วง เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายธวัชชัย  พานิชย์สกุลชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่  เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน     ให้ไปบานพร้อมกันในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วง       เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐   ณ  บริเวณสมนามหญ้าหน้าอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ