ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร  ให้การต้อนรับนายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ