ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕  พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๐  ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ            ๖๕  พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยนายธวัชชัย  พานิชย์สกุลชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร                 เป็นวิทยากร   ณ   ห้องพุทธชาด ชั้น ๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร


เอกสารแนบ