ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรโครงการ “อบรมเทคนิคการไกล่เกลี่ยของประเทศสิงค์โปร์”

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธวัชชัย  พานิชย์สกุลชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรโครงการ “อบรมเทคนิคการไกล่เกลี่ยของประเทศสิงค์โปร์”
เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๐  นายธวัชชัย  พานิชย์สกุลชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร     เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรโครงการ “อบรมเทคนิคการไกล่เกลี่ยของประเทศสิงค์โปร์” ณ ห้องประชุม                             ชั้น ๓ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ