ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการปล่อยชั่วคราวโดยอุปกรณ์ Electronic Monitoring หรือ EM

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการปล่อยชั่วคราวโดยอุปกรณ์ Electronic Monitoring หรือ EM
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการปล่อยชั่วคราวโดยอุปกรณ์ Electronic Monitoring หรือ EM สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการประชาชนฯ 0  5570  5114