ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายชัยชะรัตน์  ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร           พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคเช้า จัดพิธีสงฆ์ ถวายมาลัยข้อพระกร วางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” รับบริจาคโลหิต การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย                การพิจารณาคดี (ศาลจำลอง) สาธิตการขายทอดตลาด จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ภาคบ่าย แข่งขันฟุตบอลเชื่อความสัมพันธ์วันรพี ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการศาลยุติธรรม                    ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)


เอกสารแนบ