ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชัยชะรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการฯ  ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  ณ  ห้องเยาวมาลย์  โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว  จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ