ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ พระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า              อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ พระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดกำแพงเพชรโดย นายชัยชะรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ พระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ