ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำความผิดของศาลจังหวัดกำแพงเพชรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำความผิดของศาลจังหวัดกำแพงเพชรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชัยชะรัตน์  ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร  มอบหมายให้นายขจร  วัฒนาธร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชรและนางสาวสลักฤทัย  ลิ้นทองคำ นิติกรชำนาญการพิเศษ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำความผิดของศาลจังหวัดกำแพงเพชร             จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร  


เอกสารแนบ