ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร  เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชัยชะรัตน์  ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร  เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องไพลิน  โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ