ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชัยชะรัตน์  ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นต้นในศาลจังหวัดกำแพงเพชร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ