ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด และเป็นผู้ร่วมอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด” โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด และเป็นผู้ร่วมอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด” โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชัยชะรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด และมอบหมายให้นางสาวสลักฤทัย ลิ้นทองคำ นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ร่วมอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด” โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ