ศาลจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.055-705114-119 โทรสาร.055-705115

ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายวัฒนา เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในศาลเยาวชนฯ” และนายนรเศรษฐ์ สว่างแจ้ง ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางเลือกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ